Elavil
Generic Elavil (Amitriptyline)

Elavil är en tricyklisk antidepressiva för att behandla panikattacker, depression och pågående smärta.

Välj Doser: 10mg 25mg 50mg
10mg
30tabletter
Elavil kr281.26
kr234.29
kr7.78 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
10mg
60tabletter
Elavil kr450.02
kr374.93
kr6.28 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr90.00
10mg
90tabletter
Elavil kr600.03
kr496.81
kr5.53 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr202.51
10mg
120tabletter
Elavil kr721.91
kr599.94
kr4.97 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr337.52
10mg
180tabletter
Elavil kr975.05
kr815.57
kr4.50 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr590.65
10mg
360tabletter
Elavil kr1 743.84
kr1 453.10
kr4.03 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 350.07
25mg
30tabletter
Elavil kr356.27
kr299.92
kr10.03 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
25mg
60tabletter
Elavil kr581.28
kr487.43
kr8.16 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr112.51
25mg
90tabletter
Elavil kr787.54
kr656.19
kr7.31 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr244.70
25mg
120tabletter
Elavil kr937.55
kr778.07
kr6.47 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr427.52
25mg
180tabletter
Elavil kr1 275.06
kr1 059.33
kr5.91 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr742.54
25mg
270tabletter
Elavil kr1 706.34
kr1 424.98
kr5.25 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 291.00
25mg
360tabletter
Elavil kr2 062.60
kr1 715.62
kr4.78 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 890.09
50mg
30tabletter
Elavil kr506.28
kr421.80
kr14.06 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
50mg
60tabletter
Elavil kr806.29
kr674.94
kr11.25 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr168.76
50mg
90tabletter
Elavil kr1 087.55
kr909.33
kr10.13 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr354.39
50mg
120tabletter
Elavil kr1 303.19
kr1 087.46
kr9.09 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr596.28
50mg
180tabletter
Elavil kr1 762.59
kr1 471.86
kr8.16 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 063.18
50mg
270tabletter
Elavil kr2 381.37
kr1 987.51
kr7.41 per piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 797.28
50mg
360tabletter
Elavil kr2 859.52
kr2 381.28
kr6.66 per piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr2 666.38
Ditt beställning kommer att förpackas trygg och säker och skickas inom 24 timmar. Det är precis hur ditt paket kommer att se ut (bilder av en verklig fraktpost). Den har en storlek och en titt på en vanlig privat brev (9.4x4.3x0.3 inches eller 24x11x0.7cm) och det avslöjar inte dess innehåll
Land Fraktsätt Leveranstider Pris  
Leverans 14-21 dagar 10$ Spårning # tillgängligt i 4 dagar
Leverans 5-9 dagar 30$ Spårning # tillgängligt i 2 dagar
Sändning över hela världen Sekretess och anonymitet garanti
Trygg och säker Diskreta söker paket
Avsändandet beställningar inom 24 timmar 100% framgång leverans

Allmänt bruk

Elavil är ett läkemedel som används för att behandla tvångssyndrom (OCD). Detta är ett nervöst tillstånd där en person har återkommande tankar eller idéer eller gör upprepade saker eftersom de är oroliga.

Amitriptyline fungerar på centrala nervsystemet (CNS) och hjälper till att lindra symptomen på OCD. Denna medicin tillhör en klass av så kallade tricykliska antidepressiva medel. Det hjälper till att återställa balansen mellan vissa naturliga ämnen (bland annat serotonin) i hjärnan.

Denna medicinering används också för att behandla panikattacker, depression och pågående smärta.

 

Dosering och riktning

Ta läkemedlet endast enligt föreskriften eftersom dosering och schema kan variera beroende på ditt tillstånd och andra faktorer.

Det rekommenderas att följa läkarens anvisningar noggrant och att inte ta mer eller mindre mediciner än föreskrivet.

Det rekommenderas att inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice (det påverkar nivån av cyklosporin i ditt blod). Begränsa också alkoholhaltiga drycker.

Sluta inte plötsligt ta medicinen eftersom ditt tillstånd kan bli värre.

Det kan ta 2-3 veckor eller längre innan du märker effekterna av detta läkemedel. Informera din läkare om ditt tillstånd.

 

försiktighetsåtgärder

Innan du börjar ta Amitriptyline, tala med din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller om du har andra allergier.

Informera din läkare eller apotekspersonal om du har vissa hjärtproblem (hjärtsvikt, långsam hjärtslag, QT-förlängning i EKG).

Du kan känna dig yr eller dåsig eller ha en tillfällig suddig syn. Undvik att köra, använda maskiner eller göra någon aktivitet som kräver vakenhet.

Äldre människor kan vara mer känsliga för biverkningarna av läkemedlet.

Under graviditeten bör denna medicinering endast användas när det behövs starkt. Rådgör med din läkare om riskerna.

Detta läkemedel överförs till bröstmjölk så det kan ha oönskade effekter på ett ammande barn. Det är bättre att sluta amma när du använder detta läkemedel.

 

Möjlig biverkning

De vanligaste biverkningarna är yrsel, torr mun, dåsighet, förstoppning, magbesvär, illamående, kräkningar, svettningar etc. Ångestsymtom kan tillfälligt förvärras när du börjar använda Amitriptyline.

En allvarlig allergisk reaktion på detta läkemedel är mycket sällsynt, men kontakta omedelbar medicinsk hjälp om det inträffar.

Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Om du märker biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

 

Farmakologisk interaktion

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria produkter som du kan använda innan du använder detta läkemedel.

Undvik att ta Amitriptyline med:

* MAO-hämmare: Furazolidon, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc.

* antiarytmisk medicin: Propafenon, kinidin, etc.

* Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI): Citalopram, Dapoxetin, Fluoxetin, Fluvoxamine, Paroxetin, etc.

* Antipsykotika (även kallad neuroleptika): Flufenazin etc.

* H2-receptorantagonister: Cimetidin, Ranitidine, Famotidine, Nizatidine, etc.

Nikotin sänker blodnivån av detta läkemedel. Informera din läkare om du röker eller om du nyligen har slutat röka.

Försök att inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice medan du behandlas med detta läkemedel.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information.

 

Missad dos

Om du har missat din dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om du ser att det är nära tid för nästa dos, hoppa över den glömda dosen och återuppta ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dosen två gånger.

 

Överdos

Om du tror att du har använt för mycket av detta läkemedel, kontakta akut läkare omedelbart. Symtomen på överdos inkluderar vanligtvis bröstsmärta, illamående, oregelbunden hjärtslag och känsla lätt eller svimning.

 

Lagring

Förvara dina läkemedel vid rumstemperatur mellan 20 och 25 grader C, bort från ljus och fukt. Förvara inte läkemedlen i badrummet. Förvara alla droger utom räckhåll för barn och husdjur.

 

varning

Vi ger endast allmän information om mediciner som inte täcker alla anvisningar, möjliga läkemedelsintegrationer eller försiktighetsåtgärder. Information på platsen kan inte användas för självbehandling och självdiagnos. Eventuella specifika instruktioner för en viss patient bör överenskommas med din vårdgivare eller läkare som ansvarar för ärendet. Vi fraskriver oss tillförlitligheten för denna information och misstag den kan innehålla. Vi är inte ansvariga för någon direkt, indirekt, speciell eller annan indirekt skada till följd av användning av informationen på denna webbplats och även för konsekvenser av självbehandling.