Glucophage
Generic Glucophage (Metformin)

Glucophage är en oral diabetesmedicin som används för att behandla typ 2 av diabetes.

Välj Doser: 500mg 850mg 1000mg
500mg
30tabletter
Glucophage kr174.93
kr148.61
kr4.99 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
500mg
60tabletter
Glucophage kr279.89
kr236.07
kr3.94 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr62.98
500mg
90tabletter
Glucophage kr384.85
kr323.54
kr3.59 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr125.95
500mg
120tabletter
Glucophage kr463.57
kr384.77
kr3.24 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr209.92
500mg
180tabletter
Glucophage kr621.01
kr515.97
kr2.89 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr377.86
500mg
240tabletter
Glucophage kr743.47
kr620.93
kr2.62 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr566.79
500mg
360tabletter
Glucophage kr1 005.87
kr839.59
kr2.36 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr944.64
850mg
30tabletter
Glucophage kr227.41
kr192.34
kr6.39 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
850mg
60tabletter
Glucophage kr367.36
kr306.05
kr5.07 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr78.72
850mg
90tabletter
Glucophage kr507.31
kr419.75
kr4.64 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr157.44
850mg
120tabletter
Glucophage kr594.77
kr498.47
kr4.11 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr272.90
850mg
180tabletter
Glucophage kr804.70
kr673.41
kr3.76 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr472.32
850mg
240tabletter
Glucophage kr979.63
kr813.35
kr3.41 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr713.73
850mg
360tabletter
Glucophage kr1 312.00
kr1 093.25
kr3.06 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 196.55
1000mg
30tabletter
Glucophage kr314.88
kr262.31
kr8.75 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
1000mg
60tabletter
Glucophage kr507.31
kr419.75
kr7.00 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr104.96
1000mg
90tabletter
Glucophage kr682.24
kr568.45
kr6.30 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr220.42
1000mg
120tabletter
Glucophage kr822.19
kr682.15
kr5.69 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr367.36
1000mg
180tabletter
Glucophage kr1 102.08
kr918.31
kr5.07 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr661.25
1000mg
240tabletter
Glucophage kr1 320.75
kr1 102.00
kr4.55 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 007.62
1000mg
360tabletter
Glucophage kr1 784.32
kr1 486.85
kr4.11 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 668.87
Ditt beställning kommer att förpackas trygg och säker och skickas inom 24 timmar. Det är precis hur ditt paket kommer att se ut (bilder av en verklig fraktpost). Den har en storlek och en titt på en vanlig privat brev (9.4x4.3x0.3 inches eller 24x11x0.7cm) och det avslöjar inte dess innehåll
Land Fraktsätt Leveranstider Pris  
Leverans 14-21 dagar 10$ Spårning # tillgängligt i 4 dagar
Leverans 5-9 dagar 30$ Spårning # tillgängligt i 2 dagar
Sändning över hela världen Sekretess och anonymitet garanti
Trygg och säker Diskreta söker paket
Avsändandet beställningar inom 24 timmar 100% framgång leverans

Allmänt bruk

Glucophage är en oral diabetesmedicin som används för att behandla typ 2 av diabetes. Dess aktiva substans är Metformin som tillhör biguanidklass av ämnen. Det minskar koncentrationen av glukos i bloddämpande metabolism av glukos i levern, minskar absorptionen av glukos från mag-tarmkanalen och förbättrar dess användning i vävnader. Glukofag stabiliserar eller minskar kroppsvikt. Den terapeutiska effekten observeras inte i frånvaro av insulin i blodet. Det orsakar inte hypoglykemiska reaktioner. Det förbättrar fibrinolytiska egenskaper hos blod. Det brukade jag behandla diabetes mellitus (typ 2) hos vuxna också hos patienter för vilka behandling med sulfonylurea var ineffektiv, särskilt i fall följt av fetma.

 

Dosering och riktning

Ta inte om detta läkemedel inte har ordinerats till dig och inte överskrider den rekommenderade dosen. Ta det med en måltid om din läkare inte rekommenderade dig att ta det annorlunda. Glukofag administreras för att ta två gånger dagligen med 500 mg eller 850 mg en gång dagligen för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna. Baserat på glukosnivån i blodet kan dosen av glukofagen ökas till den maximala dagliga dosen på 2550 mg som ges i tre uppdelade doser.

 

försiktighetsåtgärder

Detta läkemedel kan orsaka ett livshotande tillstånd hos vissa människor som kännetecknas av svaghet, ökande sömnighet, långsam hjärtslag, kallkänsla, muskelsmärta, buksmärta, andnöd, känsla lätt och svimning. Det kallas mjölksyra. Om du upplever sådana symtom får du omedelbar läkarhjälp. Var också uppmärksam på symtom på lågt blodsocker som inkluderar hunger, förvirring, irritabilitet, dåsighet, huvudvärk, svaghet, snabb hjärtslag, skakningar, svettningar, krampanfall och alltid har en sockerkälla. Undvik att dricka alkohol.

 

Kontra

Överkänslighet, hyperglykemisk koma, ketoacidos, njursvikt, leversjukdom, hjärtsvikt, akut hjärtinfarkt, andningsfel, uttorkning, infektionssjukdomar, omfattande kirurgi och trauma, alkoholism, kalorifattig diet (mindre än 1000 kcal / dag), mjölksyraos (inklusive historia), graviditet, amning. Läkemedlet föreskrivs inte att ta två dagar innan en operation, radioisotop- och röntgenundersökningar, CAT-skanning (CT). Glukofag är kontraindicerat hos patienter över 60 år eller som gör hårt fysiskt arbete (risken för mjölksyraos ökar).

 

Bieffekter

Följande biverkningar är vanligast och är ganska allvarliga för att sluta ta medicinen: svullnad eller snabb viktökning, illamående, kräkningar, gas, uppblåsthet, diarré och aptitlöshet. Vid mjölksyraos får du också akut medicinsk hjälp: svaghet, ökande dåsighet, långsam hjärtslag, kall känsla, andnöd, buksmärta, muskelsmärta, svaghet och svimning. Allergisk reaktion är också möjlig: nässelfeber, svullnad, utslag.

 

Farmakologisk interaktion

Cimetidin (Tagamet) ökar blodnivån av glukofag som påverkar dess metabolism. Glucophage är inte kompatibelt med alkohol. Samtidig administrering med indirekta antikoagulantia och Cimetidin bör göras med försiktighet. Glukofag ökar metabolismen av Furosemid. Derivat av sulfonylurea, insulin, akarbos, MAO-hämmare, oxytetracyklin, cyklofosfamid och salicylater ökar effekten av glukofag. Minskning av den hypoglykemiska effekten av glukofag orsakas av samtidig administrering med sköldkörtelmedicin, p-piller och andra hormoner, epinefrin, glukagon, tiaziddiuretika, nikotinsyraderivat.

 

Missad dos

Om du har glömt att ta din dos i tid, gör det så snart du kommer ihåg. Men ta inte om det är för sent eller att din nästa dos är på kort tid. Ta inte dubbla doser av detta läkemedel eller extra doser av det. Ta din vanliga dos nästa dag på samma regelbundna tid.

 

Överdos

Symtom på överdosering av glukofag är sådana som har lågt blodsocker: hunger, förvirring, irritabilitet, dåsighet, huvudvärk, svaghet, skakningar, svettningar, snabb hjärtslag, anfall och har alltid en källa till socker till hands. Om du upplever en av dem eller några ovanliga symtom, kontakta din läkare omedelbart.

 

Lagring

Förvaras vid rumstemperatur mellan 20-25 ° C. Förvaras borta från fukt, värme och solljus. Det rekommenderas inte att förvara i badrum och platser som är tillgängliga för barn.

 

varning

Vi ger endast allmän information om mediciner som inte täcker alla anvisningar, möjliga läkemedelsintegrationer eller försiktighetsåtgärder. Information på platsen kan inte användas för självbehandling och självdiagnos. Eventuella specifika instruktioner för en viss patient bör överenskommas med din vårdgivare eller läkare som ansvarar för ärendet. Vi fraskriver oss tillförlitligheten för denna information och misstag den kan innehålla. Vi är inte ansvariga för någon direkt, indirekt, speciell eller annan indirekt skada till följd av användning av informationen på denna webbplats och även för konsekvenser av självbehandling.