Kamagra
Kamagra (Sildenafil Citrate)

Kamagra används för behandling av erektil dysfunktion hos män och pulmonal arteriell hypertoni.

Välj Doser: 100mg
100mg
12tabletter
Kamagra kr418.70
kr314.79
kr26.24 per piller
+ 4 gratis ED piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
100mg
20tabletter
Kamagra kr558.30
kr419.75
kr20.99 per piller
+ 4 gratis ED piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr104.96
100mg
32tabletter
Kamagra kr802.60
kr603.43
kr18.89 per piller
+ 4 gratis ED piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr235.11
100mg
60tabletter
Kamagra kr1 360.98
kr1 023.28
kr17.06 per piller
+ 4 gratis ED piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr551.04
100mg
84tabletter
Kamagra kr1 709.98
kr1 285.68
kr15.31 per piller
+ 4 gratis ED piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr918.40
100mg
120tabletter
Kamagra kr2 186.93
kr1 644.29
kr13.73 per piller
+ 10 gratis ED piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 500.93
100mg
180tabletter
Kamagra kr2 977.99
kr2 239.07
kr12.42 per piller
+ Gratis Ed rättegång pack
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr2 487.56
Ditt beställning kommer att förpackas trygg och säker och skickas inom 24 timmar. Det är precis hur ditt paket kommer att se ut (bilder av en verklig fraktpost). Den har en storlek och en titt på en vanlig privat brev (9.4x4.3x0.3 inches eller 24x11x0.7cm) och det avslöjar inte dess innehåll
Land Fraktsätt Leveranstider Pris  
Leverans 14-21 dagar 10$ Spårning # tillgängligt i 4 dagar
Leverans 5-9 dagar 30$ Spårning # tillgängligt i 2 dagar
Sändning över hela världen Sekretess och anonymitet garanti
Trygg och säker Diskreta söker paket
Avsändandet beställningar inom 24 timmar 100% framgång leverans
Allmänt bruk
Kamagra är ett läkemedel för att behandla erektil dysfunktion hos män. Detta är en analog version av Viagra, eller sildenafilcitrat, som används för behandling av sexuell dysfunktion hos män. Kamagra ökar mängden blod som passerar till penis.

Dosering och riktning
100 mg Kamagra doseffekter på 45 minuter och varar under 4-6 timmar.

försiktighetsåtgärder
Innan du tar Kamagra, meddela din läkare om du lider av allergier, anemi, ögonsjukdomar, cancer, högt blodtryck eller lågt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, instabil bröstsmärta, vissa ögonsjukdomar, deformation av penis eller har historia av sådana tillstånd eller ta proteashämmare för behandling av HIV. Stå inte upp snabbt från ett liggande eller sittande läge. Undvik att dricka alkohol eftersom det kan förvärra biverkningarna. Ta inte Kamagra om du redan har tagit en annan ED-medicin. Varna din läkare innan du tar Kamagra om du använder alprostadil (Caverject, Muse, Edex) eller yohimbin (Yocon, Yodoxin, andra).

Kontra
Kamagra är kontraindicerat hos patienter med allergi mot medicinen eller de som behandlas med nitrater (t.ex. nitroglycerin). Denna kombination kan resultera i mycket lågt blodtryck som kan leda till en stroke, en hjärtattack eller död. Ta inte detta läkemedel om du är under 18 år.

Möjliga biverkningar
Vissa patienter kan uppleva huvudvärk, diarré, yrsel, magbesvär, kräkningar, nästoppning. Sådana negativa effekter som ansikts rodnad kan uttryckas mindre än hos individer som tar Viagra. Kamagra kan orsaka ett sällsynt men allvarligt tillstånd som kallas priapism eller långvarig erektion. Kontakta din vårdgivare omedelbart om erektionen fortsätter längre än i timmar.

Läkemedelsinteraktioner
Kamagra ska inte förskrivas till patienter som behandlas med mediciner som innehåller organiska nitrater. Kamagra-blodnivåerna höjs av erytromycin, ketokonazol, itrakonazol och saquinavir. Det är känt att dessa läkemedel interagerar med Kamagra: bosentan (Tracleer); cimetidin (Tagamet, Tagamet HB); ett antibiotikum såsom erytromycin (E-Mycin, Eryc, Ery-Tab) eller klaritromycin (Biaxin); doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress), Terazosin (Hytrin); HIV-läkemedel såsom indinavir (Crixivan), amprenavir (Agenerase), darunavir (Prezista), efavirenz (Sustiva), tipranavir (Aptivus), nevirapin (Viramune), saquinavir (Invirase, Fortovase), lopinavir / ritonavir (Kaletrair) (fosamp) Lexiva), ritonavir (Norvir), atazanavir (Reyataz) eller nelfinavir (Viracept); ett svampdämpande läkemedel såsom itrakonazol (Sporanox) eller ketokonazol (Nizoral); karbamazepin (Tegretol), fenobarbital (luminal) eller fenytoin (Dilantin); eller rifampin (Rifadin, Rimactane) eller rifabutin (Mycobutin).

Missad dos
Kamagra tas vid behov så att en missad dos inte antas.

Överdos
Om du överdoserade Kamagra kan du få svimning, bröstsmärta, illamående, oregelbunden hjärtslag, svaghet. Sök omedelbart medicinsk hjälp om så är fallet.

Lagring
Förvara vid rumstemperatur borta från fukt, solljus, barn och husdjur i en tät behållare.

varning
Vi ger endast allmän information om mediciner som inte täcker alla anvisningar, möjliga läkemedelsintegrationer eller försiktighetsåtgärder. Information på platsen kan inte användas för självbehandling och självdiagnos. Om specifika instruktioner för en viss patient ska överenskommas med din vårdgivare eller läkare som är ansvarig för ärendet. Vi fraskriver oss tillförlitligheten för denna information och misstag den kan innehålla. Vi är inte ansvariga för någon direkt, indirekt, speciell eller annan indirekt skada till följd av användning av informationen på denna webbplats och även för konsekvenser av självbehandling.