Kamagra Gold
Kamagra Gold (Sildenafil Citrate)

Kamagra Gold är ett läkemedel för att behandla erektil dysfunktion hos män.

Välj Doser: 100mg
100mg
10tabletter
Kamagra Gold kr418.70
kr314.79
kr31.49 per piller
+ 4 gratis ED piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
100mg
30tabletter
Kamagra Gold kr1 046.89
kr787.11
kr26.24 per piller
+ 4 gratis ED piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr157.44
100mg
60tabletter
Kamagra Gold kr1 768.14
kr1 329.41
kr22.13 per piller
+ 4 gratis ED piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr561.54
100mg
92tabletter
Kamagra Gold kr2 466.13
kr1 854.21
kr20.12 per piller
+ 10 gratis ED piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 046.10
Ditt beställning kommer att förpackas trygg och säker och skickas inom 24 timmar. Det är precis hur ditt paket kommer att se ut (bilder av en verklig fraktpost). Den har en storlek och en titt på en vanlig privat brev (9.4x4.3x0.3 inches eller 24x11x0.7cm) och det avslöjar inte dess innehåll
Land Fraktsätt Leveranstider Pris  
Leverans 14-21 dagar 10$ Spårning # tillgängligt i 4 dagar
Leverans 5-9 dagar 30$ Spårning # tillgängligt i 2 dagar
Sändning över hela världen Sekretess och anonymitet garanti
Trygg och säker Diskreta söker paket
Avsändandet beställningar inom 24 timmar 100% framgång leverans
Allmänt bruk

Kamagra Gold är ett läkemedel för att behandla erektil dysfunktion hos män. Detta är en analog version av Viagra, en specifik formulering av 100 mg sildenafilcitrat. Kamagra ökar mängden blod som passerar till penis vilket gör erektion möjlig när det sker sexuell stimulering. Sildenafil, dess huvudkomponent, hämmar cGMP-specifik fosfodiesteras typ 5, ett enzym som reglerar blodflödet till penisens kavernösa kroppar.Dosering och riktning

Kamagra Gold är en maximal dos av detta läkemedel under 24 timmar medan Viagra tabletter är 25, 50 och 100 mg. En tablett Kamagra Gold innehåller 100 mg sildenafilcitrat. Ta minst 30 minuter innan du börjar sexuell aktivitet. Överskrid inte 100 mg (en tablett) inom en 24-timmarsperiod. Fettiga eller oljiga måltider bromsar upp absorptionen av läkemedlet. Läkemedlet fungerar endast när det finns sexuell stimulans och spänning. Sildenafil citrat bör användas strikt enligt instruktion av din läkare.försiktighetsåtgärder

Innan du tar Kamagra Gold meddela din läkare om du har problem med anemi, högt blodtryck eller lågt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, instabil bröstsmärta, allergier, ögonsjukdomar, deformation av penis eller för närvarande behandlar HIV. Undvik att dricka alkohol eftersom det kan förvärra biverkningarna. Ta inte Kamagra Gold tillsammans med andra ED-mediciner. Varna din läkare innan du tar Kamagra Gold om du använder alprostadil (Caverject, Muse, Edex) eller yohimbin (Yocon, Yodoxin, andra).Kontra

Kamagra Gold kan inte användas till patienter med allergi mot läkemedlet och dess komponenter och inte heller till individer som behandlas med nitrater (som nitroglycerin). Denna kombination kan orsaka mycket lågt blodtryck som kan vara farligt att leda till stroke, hjärtattack eller död. Ta inte detta läkemedel om du är under 18 år.Möjlig biverkning

Vissa patienter kan uppleva huvudvärk, diarré, yrsel, magbesvär, kräkningar, nästoppning. Kamagra Gold kan orsaka ett sällsynt men allvarligt tillstånd som kallas priapism eller långvarig erektion. Kontakta din vårdgivare omedelbart om erektionen fortsätter längre än i timmar, utan omedelbar läkarvård kan detta tillstånd permanent skada din penis.Farmakologisk interaktion

Kamagra Gold ska inte förskrivas till patienter som behandlas med mediciner som innehåller organiska nitrater. Kamagra Golds blodnivåer höjs av erytromycin, ketokonazol, itrakonazol och saquinavir. Det har rapporterats om interaktion mellan Kamagra Gold och följande mediciner: bosentan (Tracleer); cimetidin (Tagamet, Tagamet HB); ett antibiotikum såsom erytromycin (E-Mycin, Eryc, Ery-Tab) eller klaritromycin (Biaxin); doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress), Terazosin (Hytrin); HIV-läkemedel såsom indinavir (Crixivan), amprenavir (Agenerase), darunavir (Prezista), efavirenz (Sustiva), tipranavir (Aptivus), nevirapin (Viramune), saquinavir (Invirase, Fortovase), lopinavir / ritonavir (Kaletrair) (fosamp) Lexiva), ritonavir (Norvir), atazanavir (Reyataz) eller nelfinavir (Viracept); ett svampdämpande läkemedel såsom itrakonazol (Sporanox) eller ketokonazol (Nizoral); karbamazepin (Tegretol), fenobarbital (luminal) eller fenytoin (Dilantin); eller rifampin (Rifadin, Rimactane) eller rifabutin (Mycobutin).Missad dos

Ta Kamagra Gold vid behov men inte mer än en tablett om dagen. Regelbundet dagligt intag bör avtalas med din läkare.Överdos

Erektion som är längre än fyra timmar kan vara ett tecken på överdosering. Om du upplever svår besvämning, bröstsmärta, illamående, oregelbunden hjärtslag, lätthet under sex efter att ha tagit Kamagra Gold, kontakta din läkare eftersom du kan behöva omedelbar medicinsk hjälp.Lagring

Förvara vid rumstemperatur, under 25 ° C och utom räckhåll och barn och husdjur.varning

Vi ger endast allmän information om mediciner som inte täcker alla anvisningar, möjliga läkemedelsintegrationer eller försiktighetsåtgärder. Information på platsen kan inte användas för självbehandling och självdiagnos. Alla specifika instruktioner för en viss patient bör överenskommas med din vårdgivare eller läkare som är ansvarig för ärendet. Vi fraskriver oss tillförlitligheten för denna information och misstag den kan innehålla. Vi är inte ansvariga för någon direkt, indirekt, speciell eller annan indirekt skada till följd av användning av informationen på denna webbplats och även för konsekvenser av självbehandling.