Seroquel
Generic Seroquel (Quetiapine)

Seroquel är ett oralt antipsykotiskt läkemedel för att behandla allvarlig depressionsstörning, schizofreni och bipolär störning.

Välj Doser: 25mg 50mg 100mg 200mg 300mg
25mg
30tabletter
Seroquel kr445.98
kr371.56
kr12.36 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
25mg
60tabletter
Seroquel kr715.43
kr594.55
kr9.94 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr144.94
25mg
90tabletter
Seroquel kr957.00
kr798.95
kr8.92 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr309.40
25mg
120tabletter
Seroquel kr1 152.12
kr956.91
kr7.99 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr524.03
25mg
180tabletter
Seroquel kr1 560.93
kr1 300.68
kr7.25 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr919.83
25mg
360tabletter
Seroquel kr2 796.67
kr2 332.01
kr6.50 per piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr2 107.26
50mg
30tabletter
Seroquel kr576.06
kr483.05
kr16.07 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
50mg
60tabletter
Seroquel kr929.13
kr771.08
kr12.82 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr195.12
50mg
90tabletter
Seroquel kr1 245.03
kr1 040.53
kr11.52 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr409.74
50mg
120tabletter
Seroquel kr1 495.89
kr1 244.93
kr10.41 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr680.12
50mg
180tabletter
Seroquel kr2 016.20
kr1 681.62
kr9.38 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 204.15
100mg
30tabletter
Seroquel kr845.50
kr706.04
kr23.51 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
100mg
60tabletter
Seroquel kr1 356.52
kr1 133.44
kr18.86 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr278.74
100mg
90tabletter
Seroquel kr1 839.67
kr1 532.96
kr17.00 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr585.35
100mg
120tabletter
Seroquel kr2 211.32
kr1 839.57
kr15.33 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr981.16
100mg
180tabletter
Seroquel kr2 973.20
kr2 480.67
kr13.75 per piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 756.05
200mg
30tabletter
Seroquel kr1 495.89
kr1 244.93
kr41.53 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
200mg
60tabletter
Seroquel kr2 387.85
kr1 988.23
kr33.17 per piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr501.73
200mg
90tabletter
Seroquel kr3 214.77
kr2 675.79
kr29.73 per piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 061.99
200mg
120tabletter
Seroquel kr3 855.87
kr3 214.68
kr26.76 per piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 772.77
300mg
30tabletter
Seroquel kr1 886.12
kr1 570.13
kr52.31 per piller
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr0.00
300mg
60tabletter
Seroquel kr3 010.37
kr2 508.54
kr41.81 per piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr629.95
300mg
90tabletter
Seroquel kr4 069.57
kr3 391.21
kr37.72 per piller
+ Gratis standard airmail leverans
+ Paketleveransföretag försäkring
+ Nästa order 10% rabatt
LäGG TILL I KUNDVAGN
spara: kr1 312.85
Ditt beställning kommer att förpackas trygg och säker och skickas inom 24 timmar. Det är precis hur ditt paket kommer att se ut (bilder av en verklig fraktpost). Den har en storlek och en titt på en vanlig privat brev (9.4x4.3x0.3 inches eller 24x11x0.7cm) och det avslöjar inte dess innehåll
Land Fraktsätt Leveranstider Pris  
Leverans 14-21 dagar 10$ Spårning # tillgängligt i 4 dagar
Leverans 5-9 dagar 30$ Spårning # tillgängligt i 2 dagar
Sändning över hela världen Sekretess och anonymitet garanti
Trygg och säker Diskreta söker paket
Avsändandet beställningar inom 24 timmar 100% framgång leverans

Allmänt bruk

Seroquel är ett oralt antipsykotiskt (neuroleptiskt) läkemedel som används för att behandla schizofreni och akuta maniska episoder förknippade med bipolär I-störning. Det visar mer affinitet med serotoninreceptorer (5-HT2) än med dopaminreceptorer D1 och D2 i hjärnan. Den är också aktiv mot alfa 1-adrenoreceptorn och mindre aktiv mot alfa 2-adrenoreceptorn. Bindningstiden med 5-HT2-serotonin- och D2-dopaminreceptorer är mindre än 12 timmar. Mekanismen för Quetiapin-verkan är okänd. Även om det antas att den terapeutiska effekten medieras genom en kombination av dopamin typ 2 (D2) och serotonin typ 2 (5HT2) receptorantagonism. Denna medicinering används för att behandla akut och kronisk psykos också hos patienter med schizofreni.

 

Dosering och riktning

Seroquel ska tas två gånger eller tre gånger dagligen med eller utan mat med ett fullt glas vatten. Svälla tabletten hela, krossa inte eller tugga en tablett med förlängd frisättning. Daglig dos på fyra första terapeutiska dagar är 50 mg, 100 mg (andra dagen), 200 mg (tredje dagen), 300 mg (fjärde dagen). Från och med den fjärde dagen bör doseringen justeras till nivån för effektiv dos (som kan uppgå till 750 mg dagligen). Hos patienter med lever- eller njursvikt är initialdosen 25 mg / dag ökad gradvis med 25-50 mg tills den effektiva dosen har uppnåtts. Ta exakt som föreskrivs av din läkare och överskrid inte den rekommenderade dosen.

 

försiktighetsåtgärder

Detta läkemedel påverkar förmågan till hög koncentration av uppmärksamhet så det kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Innan du tar Seroquel, meddela din läkare om du har lever- eller njursjukdom, hjärtsjukdom, högt blodtryck, hjärtrytmproblem, hjärtattack eller stroke i historien, en historia med låga vita blodkroppar, en sköldkörtelsjukdom, högt kolesterol eller triglycerider , en personlig eller familjehistoria med diabetes, svårigheter att svälja, eftersom du kan behöva justera din dos eller klara speciella säkerhetstester för detta läkemedel.

 

Kontra

Överkänslighet, graviditet, amning. Seroquel bör användas med försiktighet hos patienter med hypotoni, epilepsi och epileptiska anfall i historien. Seroquel kan bidra till utveckling av hjärtsvikt, lunginflammation, plötslig död hos äldre vuxna med tillstånd orsakade av demens.

 

Möjlig biverkning

Seroquel-antagonism av adrenerga a1-receptorer kan förklara den ortostatiska hypotensionen som observerats med detta läkemedel. De vanligaste och frekventa biverkningarna av Seroquel är huvudvärk, agitation, yrsel, dåsighet, viktökning och magbesvär. Långvarig användning av detta läkemedel kan orsaka irreversibel tardiv dyskinesi, en neurologisk sjukdom som består av ofrivilliga rörelser i käken, läppar och tunga. Andra biverkningar rör nervsystemet: huvudvärk, ångest, trötthet, fientlighet, agitation, sömnlöshet, skakningar, kramper, depression, neuroleptiskt malignt syndrom (hypertermi, muskelstivhet, förändrad mental status, labiliteten hos det autonoma nervsystemet ökad CPK-aktivitet) . Biverkningar av Quetiapin för hjärt-kärlsystem är: takykardi, förlängning av intervallet QT. Torrhet i munslemhinnan, illamående, kräkningar, buksmärta, diarré eller förstoppning, ökad aktivitet av "lever" -transaminaser, faryngit, rinit kan också förekomma. Allergiska reaktioner som hudutslag, eosinofili är inte heller uteslutna.

 

Farmakologisk interaktion

Fenytoin (Dilantin) och tioridazin (Mellaril) minskar absorptionen av Seroquel i tarmen och minskar dess effekter. Seroquel interagerar med narkotiska smärtstillande medel, läkemedel för hypertoni interagerar med och deras aktiviteter lägger till: oxykodon och acetaminophen (Percocet, Roxicet, Tylox, Endocet), barbiturater, alprazolam (Xanax), klonazepam (Klonopin), etanol, prazosin (Minosip) (Hytrin). Toxiciteten för Quetiapin kan öka om det ges tillsammans med läkemedel som kan påverka arbete med cytokrom P450, som är ansvarig för metabolismen av Seroquel, dessa läkemedel är: ketokonazol (Nizoral), itrakonazol (Sporanox), flukonazol (Diflucan), erytromycin, klaritromycin (Biaxin), nefazodon (Serzone), verapamil (Calan, Isoptin, Verelan), diltiazem (Cardizem, Tiazac, Dilacor).

 

Missad dos

Ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för din nästa dos hoppar du över den glömda dosen och återgår till ditt schema. Dosera inte detta läkemedel för att kompensera den missade dosen.

 

Överdos

Om du tog för mycket av Seroquel kan du uppleva sådana symtom: extrem dåsighet, snabb hjärtfrekvens, svaghet eller svimning. Om du antar att det tog för mycket för denna medicinering, sök omedelbart medicinsk hjälp.

 

Lagring

Förvara Seroquel vid rumstemperatur, 15-30 C (59-86 F) borta från solljus, fukt, barn och husdjur.